Orange County’s Youth Earn and Learn Program (Vietnamese)

Earn and Learn Program

Chương trình Kiếm tiền và Học hỏi (Earn and Learn Program) dành cho Thanh thiếu niên Quận Cam

Học cách bắt đầu tạo dựng doanh nghiệp riêng trong khi vẫn có được tiền lương!

 

Bạn có muốn tìm hiểu cách bắt đầutạo dựng một doanh nghiệp riêng và cùng lúc kiếm được 13 đô la mỗi giờ?

Tháng trước, Quận Cam đã mở Chương trình Earn and Learn, một mô hình lao động sáng tạo miễn phí, tạo cơ hội cho thanh thiếu niên kiếm tiền trong khi học các kỹ năng của đội ngũ lao động hiện đại để chuẩn bị cho tương lai.

COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến cộng đồng của chúng ta theo nhiều cách. Đặc biệt, thanh thiếu niên của chúng ta đã phải thích ứng với cách học trực tuyến cho tất cả các khóa học cũng như phải giới hạn các hoạt động ngoại khóa và giải trí để giúp họ học các kỹ năng mới.

Chương trình Earn and Learn là một mô hình tuyệt vời được thiết kế để tạo cơ hội cho những người trẻ tham gia chương trình đào tạo phát triển đội ngũ lao động phù hợp hầu chuyển tiếp thành công sang tuổi trưởng thành. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về chương trình này và cách ghi danh.

 

Khái quát chương trình

Earn and Learn program là một chương trình chuyên dạy kinh doanh qua trực tuyến kéo dài trong 10 tuần. Các khóa học được giảng viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm về kinh doanh trực tiếp hướng dẫn học viên trong tiến trình biến một kỹ năng hoặc ý tưởng thành một công việc kinh doanh. Sinh viên sẽ học các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh và tốt nghiệp ra trường với một kiểu mẫu, kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm thị trường.

Học kỹ năng

Thanh thiếu niên ghi danh tham gia chương trình sẽ nhận được một máy tính xách tay miễn phí và được trả lương khi tham gia các hoạt động sau:

    • Đào tạo kỹ năng

    • Hiểu biết về tài chính

    • Phát triển kỹ năng lãnh đạo

    • Cố vấn Một-kèm-Một

    • Tinh thần kinh doanh

Điều kiện cần hội đủ cho chương trình

Thanh thiếu niên Quận Cam, từ 14-21 tuổi, phải ghi danh vào Ready S.E.T. OC Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) Youth Program để nộp đơn cho chương trình Earn and Learn kéo dài trong 10 tuần. Để xem xét các tiêu chí đòi hỏi hoặc để ghi danh cho Ready S.E.T. OC WIOA Youth Program, vui lòng truy cập trang https://www.oconestop.com/young-adults.

Ghi danh

Khóahọc đầu tiên cho chương trình Earn and Learn bắt đầu vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Khóa tiếp theo sẽ bắt đầu vào tháng 11. Việc ghi danh sẽ được thực hiện mỗi 3 tháng trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Học viên sẽ có thể chọn ngày và thời gian khác nhau cho các lớp học hàng tuần của mình.

Hãy nộp đơn ngay!

Học viên đủ điều kiện có thể ghi danh tại đây.

 

Trân Trọng, 

Supervisor Andrew Do's Signature

ANDREW DO, ESQ.

Phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam,

Địa hạt I

 

Earn and Learn Program (Vietnamese)